Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola strojnícka ako organizačná zložka Spojenej školy, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Československej armády 24, Martin
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
503
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
MOV strojárskeho zamerania

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola strojnícka ako organizačná zložka Spojenej školy
Československej armády 24
03601 Martin
https://ssmt.edupage.org/
0434133062,0434001110
Kontaktná osoba
Milan Petržel
0905062561