Predmet

Kuchár / kuchárka

Gymnázium, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Javorová 16, Spišská Nová Ves
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
373
Platové podmienky
Zaradenie do platovej triedy v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
nie
Vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie v odbore kuchár/-ka / s výučným listom
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pre potreby výberového konania.
Ďalšie požiadavky
Minimálna prax 3 roky v oblasti gastronómie
Bezúhonnosť
Osobnostné a morálne predpoklady
Zdravotná spôsobilosť na výkon predmetného druhu práce
Zodpovednosť, spoľahlivosť
Schopnosť pracovať v kolektíve aj samostatne

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Javorová 16
05201 Spišská Nová Ves
https://javorka.edupage.org/
0534413948,0534425651,0911278876
Kontaktná osoba
Ingeborg Skalská
0911278876