Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Spišská Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Javorová 16, Spišská Nová Ves
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
373
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o ped. zam.a odb.zam. v znení neskorších predpisov , v súlade so zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v závislosti od platovej triedy a počtu odpracovaných rokov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
excel, word, služby internetu, aplikácie pre učiteľov,
Vzdelanie
Vysoká škola II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedag. zam. a odb. zam. v znení neskorších predpisov,
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady:
• výborné komunikačné spôsobilosti a organizačné schopnosti,
• ovládanie MS Office a služieb internetu na základnej úrovni,
• skúsenosti s tímovou prácou na projektoch, aktívny prístup k inovatívnemu vyučovaniu a k osobnému profesijnému rozvoju.
Vítané predpoklady (nie sú podmienkou):
• absolvované vzdelávania / skúsenosti pri uplatňovaní didaktickej techniky a IKT na vyučovaní,
• prax v odbore (najlepšie zo strednej školy).

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pre potreby výberového konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Javorová 16
05201 Spišská Nová Ves
https://javorka.edupage.org/
0534413948,0534425651,0911278876
Kontaktná osoba
PaedDr. Ingeborg Skalská
0911278876