Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kremnička 10, Banská Bystrica
Aprobácia
Stavebné konštrukcie, Stavebné materiály
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ASC agenda/edupage, MS Office/Office365
Vzdelanie
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odbor. zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

Ďalšie požiadavky
- Absolvent stavebných, príp. strojárskych odborov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Kremnička 10
97405 Banská Bystrica
https://stavebnabb.edupage.org/
0484163635,0484162405
Kontaktná osoba
Dana Peniaková
0484162405