Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Tisovec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Francisciho 803, Tisovec
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.7.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
160
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné - W10, MS Office - Word, Excel.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu pre vyučovanie
hry na gitare.
Požadované doklady:
žiadosť
životopis
fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Žiadosť môžete zaslať tiež emailom: [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Francisciho 803
98061 Tisovec
0475493272
Kontaktná osoba
Mgr. Milan Matucha, DiS. art.
0901704007