Predmet

Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Mojmírovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mojmírovce 897, Mojmírovce
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2024
Rozsah úväzku
43%
Počet študentov školy
193
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.296/2022 Z.z., ktorými sa zohľadňujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme alebo v prípade dohody o pracovnej činnosti - 8,00 Eur/hodina.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC, internet, e-mailová komunikácia, MS Word (office 365), skúsenosti so systémom ascEdupage.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR č.173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Možnosť - ukončené konzervatórium (absolutórium) prípadne študent 5./6. ročníka konzervatória, vysokej školy so zameraním hra na gitare, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa, 2. stupňa v príslušnom odbore s doplňujúcim pedagogickým štúdiom).
Ďalšie požiadavky
Hľadáme učiteľa/ku predmetu HRA NA GITARE na trvalý čiastočný úväzok alebo dohodu o pracovnej činnosti, ktorý/á vníma svoju prácu ako poslanie a má úprimný vzťah ku svojej profesii a k deťom, komunikatívneho (nie na elektronickej báze), spoľahlivého kolegu so zmyslom pre detail, zodpovednosť a dochvíľnosť.
Ponúkame ucelený kolektív, rodinnú atmosféru, moderné triedy, príjemné prostredie, parkovanie v areály, priamy spoj z Nitry, stravovanie v jedálni ZŠ, podporu v umeleckej činnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Mojmírovce 897
95115 Mojmírovce
zusmojmirovce.edupage.org
0377798144, 0915738517
Kontaktná osoba
Bc. Rudolf Arpáš
+421915738517