Predmet

Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Beluša

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Slatinská 3, Beluša
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
584
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
• ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony
Požadované doklady
• žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením kontaktných údajov uchádzača
• profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe
• doklad o dosiahnutom vzdelaní
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti
• súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.)
prosíme zaslať elektronicky na zverejnenú mailovú adresu [email protected] do 15.06.2024.

Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá pre uvedené pracovné miesto.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Slatinská 3
01861 Beluša
https://zsbelusa.edupage.org/
042/4624691,0948071045
Kontaktná osoba
Ing. Edita Horváthová
0948 071 045