Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromné konzervatórium, Zvolen

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
J. Jesenského 624/42, Zvolen
Aprobácia
Slovenský jazyk, Taliansky jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
91
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, OpenOffice, znalosť Edupage výhodou, i -net
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
výhodou sú alternatívne spôsoby vyučovacej praxe

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné konzervatórium
J. Jesenského 624/42
96001 Zvolen
https://phsk.edupage.org/
0905618850,0918958780
Kontaktná osoba
Katarína Flochová
0905742360