Predmet

Špeciálny pedagóg

Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Haanova 28, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
100
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Kto sme
Lýceum C. S. Lewisa v Bratislave je novou školou pod zriaďovateľom Združenia škôl C. S. Lewisa, ktoré už niekoľko desaťročí prevádzkuje v Bratislave školy www.narnia.sk a www.bilgym.sk.

Hľadáme nových členov tímu, ktorých láka prostredie, ktoré sa tvorí a chcú byť súčasťou novovznikajúceho projektu. Naše nastavenie je agilné, budeme veľa skúšať, vyhodnocovať aj meniť a budeme sa spolu medzi predmetmi veľa zlaďovať.

Preto hľadáme kolegov, ktorí dokážu pracovať v tíme a zdieľať svoju múdrosť aj otázky otvorene s ostatnými kolegami v rámci celej školy, chcú porozumieť smerovaniu školy a tvorivo sa podieľať na napĺňaní vzdelávacích aj neformálnych obsahov.
Uvedomujeme si, že výziev bude veľa, preto hľadáme človeka ochotného sa učiť a rásť spolu s nami.

Lýceum ponúka podnetné prostredie s možnosťou nadštandardnej sebarealizácie a osobného rastu. Ako na všetkých našich školách, aj u nás budeme podnecovať a podporovať pestré spôsoby učenia a vytvárania vzťahovej pedagogiky. Ponúkame príjemnú pracovnú klímu. Nových kolegov v prvom roku ich praxe na našich školách intenzívne sprevádzame. Vzájomné vzťahy upevňujeme aj cez spoločné eventy a teambuildingy.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- radosť z práce s mladými ľuďmi,
- chuť porozumieť misii a hodnotám našej školy,
- VŠ vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika a prax v škole alebo inom školskom zariadení,
- profesionálny rozhľad,
- zodpovedný a ľudský prístup,
- rešpekt k individualite,
- dobré sociálne a komunikačné zručnosti,
- schopnosť pracovať tímovo, budovať vzťahy a štrukturovať svoj pracovný čas,
- otvorenosť rozvoju a chuť učiť sa,
- záujem o neformálny čas so študentmi.

Náplň práce:
- spolupráca medzi študentmi, učiteľmi a rodičmi s cieľom nastaviť fungovanie študenta v škole s ohľadom na jeho individuálne potreby,
- podpora študentov na hodinách a individuálna práca s nimi,
- spätná väzba študentom a učiteľom,
- tvorba IVP, IUP, PO

Benefity
Okrem primeraného finančného ohodnotenia ponúkame príspevok k Multisport karte, príjemné pracovné prostredie, nadštandardnú podporu, osobný rast a vedenie. Taktiež možnosť supervízie alebo koučingu a podpora účasti na školeniach (finančná aj časová).

V prípade záujmu pošlite vaše CV a motivačný list na [email protected]. Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať a pozveme ich na osobný pohovor.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa
Haanova 28
85104 Bratislava-Petržalka
www.lyceum.sk
+421 901 788 744
Kontaktná osoba
Zuzana Mišinová
0901788744