Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka spojenej školy, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica
Aprobácia
Odborné predmety
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
učiteľ odborných predmetov
pre predmety elektrické merania, elektronika, využitie elektrickej energie,
rozvod elektrickej energie, merania v silnoprúdovej technike, elektrické stroje
a prístroje, technické kreslenie

Kvalifikačné predpoklady:
 ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom
a maturitou
 zameranie na elektrotechniku
 ovládanie štátneho jazyka
 vyhláška odbornej spôsobilosti č. 508/2009 Zz. výhodou.
Iné požiadavky:
 spoľahlivosť
 komunikatívnosť
 schopnosť viesť malý kolektív
 možnosť nadobudnutia doplnkového pedagogického štúdia počas
zamestnania
 možnosť nadobudnutia vysokoškolského vzdelania počas
zamestnania
Ďalšie požiadavky
Na uvedenú e-mailovú adresu prosím zaslať elektronicky žiadosť o prijatie do
zamestnania, profesijný životopis a kontaktné údaje.
Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel. č. : 48/4161496, 0911579651

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka spojenej školy
Zvolenská cesta 18
97405 Banská Bystrica
sosebb.edupage.org
0484161496
Kontaktná osoba
František Elias
0911579651