Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka spojenej školy, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Zvolenská cesta 18, Banská Bystrica
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.8.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Majster odbornej výchovy so zameraním na mechatroniku
Odbor: mechanik mechatronik
Termín nástupu: 1.9.2024

Kvalifikačné predpoklady:
• ukončené stredné odborné vzdelanie s výučným listom a maturitou
• ovládanie štátneho jazyka
o zameranie na elektrotechniku, hydrauliku, pneumatiku, mechaniku
• vyhláška odbornej spôsobilosti č. 508/2009 Zz. výhodou.

Iné požiadavky:
• spoľahlivosť
• komunikatívnosť
• schopnosť viesť malý kolektív
• možnosť nadobudnutia doplnkového pedagogického štúdia počas zamestnania
• možnosť nadobudnutia vysokoškolského vzdelania počas zamestnania
Ďalšie požiadavky
Na uvedenú e-mailovú adresu prosím zaslať elektronicky žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a kontaktné údaje.

Kontakt:
e-mail: [email protected]
tel. č. : 48/4161496, 0911579651

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola elektrotechnická ako organizačná zložka spojenej školy
Zvolenská cesta 18
97405 Banská Bystrica
sosebb.edupage.org
0484161496
Kontaktná osoba
Marián Kunštár
0911579651