Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Súkromná základná škola Edulienka, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Konventná 619/1, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
aplikácie Google - doc., tabuľky
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Miesto výkonu práce je Stupava

Čo očakávame
rešpektujúci prístup k deťom,
flexibilné nastavenie,
samostatnosť a zodpovednosť,
schopnosť systematicky pracovať,
pracovať v tíme,
dodržiavať pravidilá,
organizovať si čas.
​​​
Čo môžete očakávať od nás 
motivujúce finančné ohodnotenie nad rámec tabuľkového platu,  
8 týždňov dovolenky,
4 dňový pracovný týždeň (po naplnení kritérií),

V čom vás podporíme
v adaptácii na prostredie ,
v zaškolení do metodiky,
v osobnostnom rozvoji,
v profesijnom rozvoji,  
- úhradou nákladov na vzdelávanie,
- poskytnutím študijného voľna na vzdelávanie,
v udržaní si duševnej pohody a fyzickej kondície 
- bezplatným využívaním športovísk školy (telocvičňa, multifunkčné ihrisko),
- príspevkom na stravovanie,
- zvýhodneným poplatkom za vzdelávacie aktivity pre vaše dieťa.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola Edulienka
Konventná 619/1
81103 Bratislava-Staré Mesto
https://edulienka.edupage.org/
0944504347,+421903918780
Kontaktná osoba
Vladimira Hlubinova
0908054189