Predmet

Školník

Gymnázium Pierra de Coubertina, Piešťany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nám. SNP 9, Piešťany
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
648
Platové podmienky
Plat bude určený v súlade s zákonom 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 553/2003Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a v závislosti od dosiahnutého vzdelania a počtu rokov praxe uchádzača (funkčný plat od 851 Eur)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
základné, stredoškolské, úplné stredoškolské
+ manuálne zručný
Ďalšie požiadavky
Záujemca zašle žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis.
Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9
92126 Piešťany
https://gypy.edupage.org/
0337621830,0337624007,0337989311,033/7989311
Kontaktná osoba
Mgr. Radim Urban
0337989312