Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jesenského 259/6, Považská Bystrica
Aprobácia
Taliansky jazyk
Termín nástupu
5.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2024
Rozsah úväzku
14%
Počet študentov školy
539
Platové podmienky
9,20€/vyučovacia hodina
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. a Vyhlášky MŠSVVŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Vyučovanie v Jazykovej škole v popoludňajších hodinách

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Jesenského 259/6
01744 Považská Bystrica
https://oapb.edupage.org/
0424323842,042/4323842
Kontaktná osoba
Jana Valjašková
0911128816