Predmet

Mentor

Regionálne centrum podpory učiteľov pre región Nové Mesto nad Váhom a Myjava, Nové Mesto nad Váhom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nové Mesto nad Váhom, Nové Mesto nad Váhom
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.5.2024
Rozsah úväzku
50%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na mesačnej báze sa bude skladať aj z pohyblivej zložky, ktorá bude závislá od miery plnenia úloh a dosahovania stanovených výsledkov.

Hrubá mzda môže dosiahnuť pri polovičnom úväzku 1 000 eur.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
očakávame znalosť práce s nástrojmi OFFICE (word a excel, outlook) / MS365. V sharepointe Vás pracovať naučíme.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Iné alternatívy nie sú prípustné (napr. vzdelanie nepedagogického smeru).
Ďalšie požiadavky
Vo vznikajúcom tíme mentorov nového Regionálneho centra podpory učiteľov dávame príležitosť aktívnym a zapáleným učiteľom, ktorým nie je budúcnosť školského systému ľahostajná.

Táto ponuka je určená pre LEN PRE TÝCH z Vás, ktorí máte pedagogickú prax MIN. 5 ROKOV ako učiteľ ZŠ alebo SŠ, záleží Vám na budúcnosti vzdelávacieho systému a chcete prispieť k jeho rozvoju.

Ako mentor sa budete venovať kolegom - pdg. zamestnancom škôl v okresoch NM+MY, časť práce budete vykonávať aj v sídle RCPU (vykazovanie činnosti, príprava, porady).

Vaša agenda: konzultácie a učiteľmi v ZŠ, príprava a realizácia workshopov v stanovených oblastiach/témach, účasť na vzdelávaniach určených pre mentorov a individuálny sebarozvoj, aktivizácia učiteľov v základných školách a inšpirácia k pozitívnym zmenám.

Podmienka: Váš úväzok je podmienený existenciou iného súčasne prebiehajúceho úväzku v ZŠ/SŠ (musíte byť súčasne praktizujúci/a učiteľ/ka), ktorý bude od 1.9.2024 max. v rozsahu 1 - 11 hodín týždenne sústredených do 1, 2, max. 3 pracovných dní.
Váš úväzok mentora môže byť až 100 % za podmienky, že v ZŠ/SŠ Vám zostane úväzok v rozsahu min. 1 a max. 5 hodín týždenne sústredených v jednom pracovnom dni.

Ďalšie Vaše otázky radi zodpovieme telefonicky alebo osobne v rámci osobného pohovoru.

MIESTO VÝKONU PRÁCE: okresy Nové Mesto nad Váhom a Myjava, kancelária RCPU, ktorej sídlo bude situované buď v Starej Turej alebo v NMnV.

VP sk. B je výhodou.

DOVOĽUJEME SI VÁS UPOZORNIŤ, ŽE BUDEME KONTAKTOVAŤ LEN TÝCH UCHÁDZAČOV, KTORÍ NAPLNILI KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY (VZDELANIE A PRAX) V ZMYSLE VYŠSIE UVEDENÉHO.


Ak Vás ponuka zaujala a chcete sa zaradiť do výberového konania, vyplňte prosím tento dotazník
https://forms.gle/5M4mmiL2wrCov9qr5

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Regionálne centrum podpory učiteľov pre región Nové Mesto nad Váhom a Myjava
Nové Mesto nad Váhom
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Kontaktná osoba
Mgr. Ivana Loduhová
0905172491