Predmet

Mentor

Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 11/8A, Budimír
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
575
Platové podmienky
1050 EUR/mesiac brutto
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Bežné užívateľské zručnosti - MS Office, Office 365, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplň (druh) práce:
1. Poskytovať individuálne poradenstvo pedagogickým a odborným zamestnancom škôl (vrátane vedúcich PZ a OZ) - mentoring v regióne Košice-okolie.
2. Pripravovať a realizovať skupinové formy rozvoja spôsobilostí PZ a OZ v stanovených oblastiach.
3. Monitorovať potreby škôl v regióne.
4. Budovať partnerstvá v regióne a sieťovať školy.
5. Vzdelávať sa a pracovať na vlastnom profesijnom rozvoji.

Ponúkame prácu na pracovnú zmluvu na polovičný úväzok (2,5 dňa) na dobu určitú s možnosťou predĺženia. Nástup do práce 1.9.2024.

Motivačný list so žiadosťou a štruktúrovaným životopisom v slovenskom jazyku môžete zasielať na adresu [email protected] do 30.04.2024.
Zároveň vyplňte dotazník: https://forms.gle/mqvHAgq1yG96zBAo9 /skopírujte link do webového prehliadača/

O ďalšom postupe a termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika
Školská 11/8A
04443 Budimír
www.zsbudimir.edupage.org
055/7295650, 0910 737371
Kontaktná osoba
Jana Bavoľárová
0910737371