Predmet
Pracovné ponuky za

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy, Pohronská Polhora

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 1, Pohronská Polhora
Termín nástupu
3.6.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy
Hlavná 1
97656 Pohronská Polhora
https://msppolhora.edupage.org/
0486199221,0903999139
Kontaktná osoba
Drahomíra Tereňová
0903999139