Predmet
Pracovné ponuky za

Mentor

Základná škola, Trebišov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 1962/8, Trebišov
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
758
Platové podmienky
Platové podmienky

Od 1050 € / brutto (50% úväzok)
nepriame náklady (doprava, materiálno-technické zabezpečenie, ... ) bude znášať RCPU
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
open Office
Vzdelanie
spĺňajú podmienky na výkon pracovnej činnosti PZ a OZ podľa §9 zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre niektorú z kategórií PZ učiteľ, vychovávateľ, pedagogický asistent, školský špeciálny pedagóg,
získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
preukážu pedagogickú prax najmenej 5 rokov

b) Najviac 25% z celkového počtu mentorov môžu tvoriť osoby so skúsenosťami v oblasti činností zameraných na rozvoj a podporu služieb spojených s výchovou a vzdelávaní alebo vo vzdelávaní dospelých, ktorí

získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
preukážu relevantnú odbornú prax najmenej 5 rokov

Výhodou (nie však podmienkou) je atestácia PZ I. alebo II. stupňa.

Výhodou (nie však podmienkou) je absolvovanie neformálnych vzdelávacích programov zameraných na rozvoj pedagogickej zručnosti (napr. Komenského inštitút, Indícia, n.o., LEAF, Teach for Slovakia, Národný projekt profesijný rozvoj učiteľov Teachers a pod.).
Ďalšie požiadavky
ďalšie informácie a dotazník na pozíciu nájdete na linku:
https://zskomtv.sk/rcpu

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Komenského 1962/8
07501 Trebišov
www.zskomtv.sk
0566727387,056 6727387
Kontaktná osoba
Mgr.Ujhelyi Radoslav
+421911667766