Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školník

Základná škola, Levice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Pri Podlužianke 6, Levice
Termín nástupu
4.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
681
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Mailová komunikacia
Vzdelanie
Úplne stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR (zverejnený na stránke školy v položke „Dokumenty na stiahnutie“)

Stručný popis činnosti:
• vykonávanie jednoduchých opráv a bežnej údržby majetku školy a školských priestorov,
• udržiavanie čistoty a poriadku v areály školy,
• údržba a starostlivosť o zeleň v areáli školy,
• bežná oprava a údržba elektrických, signalizačných, kúrenárskych, vodovodných a
klimatizačných inštalácií,
• stavebná oprava (napr. zasklievanie okien), drobná stolárska a murárska práca,
• odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov a schodísk v zimných mesiacoch,
• vyhrabávanie lístia, sena, v prípade nutnosti robí postrek rastlín,
• pravidelné ošetrovanie stromom, kríkov a živého plotu,
• kosenie trávy v priestoroch areálu školy,
• udržiava poriadok na multifunkčnom ihrisku a robí jeho pravidelnú údržbu,
• kódovanie školy,
• pravidelná kontrola zariadenia školských a detských ihrísk a o zistených nedostatkoch vedie evidenciu,

Osobné predpoklady:
- samostatnosť
- zodpovednosť
- precíznosť
- bezúhonnosť
- proaktívny prístup
- technická a manuálna zručnosť

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice alebo na e-mail: skolaspodle.edu.sk
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na výberové konanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Pri Podlužianke 6
93401 Levice
https://zspodlelv.edupage.org/
+421366305260, +421945456152
Kontaktná osoba
PaedDr. Mária Kováčiková
0945456152