Predmet

Psychológ, školský psychológ

Centrum poradenstva a prevencie, Senec

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lichnerova 22, Senec
Termín nástupu
30.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Outlook, Office, Teams, Zoom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Centrum poradenstva a prevencie, Lichnerova 22, Senec príjme do pracovného pomeru 1 psychológa na plný úväzok.
Kvalifikačné predpoklady:
VŠ vzdelanie 2.stupňa v odbore psychológia, komunikačné zručnosti, zodpovedný prístup k práci, flexibilita.
Náplň práce:
Pripravuje a realizuje preventívne a intervenčné skupinové programy, práca s triedami, individuálna diagnostika, poradenstvo a terapia pre deti s problémovým správaním a emočnými ťažkosťami, krízová intervencia, spolupráca so školami a ďalšími spolupracujúcimi subjektami, metodické usmerňovanie pedagogických a odborných zamestnancov.
Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 30.04.2023 na e-mail: [email protected]
K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum poradenstva a prevencie
Lichnerova 22
90301 Senec
www.poradnasenec.sk
45926708,0245926708
Kontaktná osoba
PhDr. Zuzana Hrabovská, PhD., MBA
0911 923849