Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Banská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bakossova 5, Banská Bystrica
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.5.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
450
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
PC zručnosti (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, internet) na úrovni pokročilý
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Ponúkame prácu a možnosť sebarealizácie v dynamickom a progresívnom kolektíve a priestor pre ďalší odborný rast.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- doklady o dosiahnutom vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Bližšie informácie poskytneme telefonicky.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou Jána Bakossa
Bakossova 5
97401 Banská Bystrica
https://zsbakbb.edupage.org/
0484153301,048/4153301
Kontaktná osoba
Mgr. Janka Danihlíková
0903560909