Predmet

Upratovačka

Stredná odborná škola automobilová, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Moldavská cesta 2, Košice-Juh
Termín nástupu
1.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
16.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
638
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Nevyžaduje sa
Ďalšie požiadavky
Požadované dokumenty:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania
• Profesijný životopis
• Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Uvedené dokumenty doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu školy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola automobilová
Moldavská cesta 2
04199 Košice-Juh
https://sosake.edupage.org/
0556765700,055/6765700
Kontaktná osoba
Sekretariát SOŠ
0556765700