Predmet

Riaditeľ

Základná škola s materskou školou, Preseľany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Preseľany 580, Preseľany
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
261
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného na výkon výchovnovzdelávacej činnosti učiteľa základnej školy podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z., o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Všetky potrebné informácie k výberovému konaniu sú zverejnené na internetovej stránke zriaďovateľa: www.obecpreselany.sk.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Preseľany 580
95612 Preseľany
https://zspreselany.edupage.org/
0385315106
Kontaktná osoba
Daniel Šiška
0911323999