Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok, Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Fajgalská cesta 2, Pezinok
Aprobácia
Aplikované právo
Termín nástupu
1.6.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
200
Platové podmienky
7., 8. PT (8. platová trieda iba pre absolventa tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania titul „PhD.“)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Powerpoint, Outlook
Vzdelanie
VŠ vzdelanie II. stupňa (uprednostňovaní budú absolventi Akadémie PZ v Bratislave a absolventi VŠ právnického zamerania),
prax minimálne 3 roky v oblasti vyšetrovania, skráteného vyšetrovania, alebo priestupkového konania (správne konanie),
pedagogická spôsobilosť (nie je nevyhnutná, možnosťou získania počas zaradenia na funkcii).
Ďalšie požiadavky
Vyučovanie predmetu právo (Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o priestupkoch, N P PZ č. 90/2019 o priestupkoch a iné),
tvorba učebných pomôcok, spracovanie učebných textov a ďalších materiálov, s cieľom ich využitia vo výchovno - vzdelávacom procese,
administratívne práce (evidencia, vyhodnotenie študijných výsledkov študentov a pod.).
Výborné znalosti v oblasti práva (znalosť Trestného zákona, Trestného poriadku, Zákona o priestupkoch, interných predpisov
MV SR, resp. PZ upravujúcich trestné konanie, objasňovanie priestupkov), skúsenosti s ich aplikáciou a schopnosti vyučovať predmetné témy,
dobré komunikačné schopnosti,
pracovné nasadenie,
samostatnosť, iniciatívnosť, flexibilita,
ovládanie práce s počítačom: informačný systém SAP, MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).
Pedagogická spôsobilosť,
skúsenosti s výučbou,
skúsenosti z výkonu a praxe,
výhoda ( bývalý príslušník PZ)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok
Fajgalská cesta 2
Pezinok
https://www.minv.sk/?zameranie-skoly-1
096154 6701
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Valentovičová
0961546702