Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Moldava nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
Termín nástupu
8.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
536
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Ide o prácu pedagogického asistenta cez projekt NP POP III. Pracovná zmluva bude uzavretá od 8.apríla 2024 do 31.augusta 2024.
Zoznam požadovaných dokladov:
• Žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis (Europass),
• kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
• požadované doklady prosíme zaslať na email [email protected] alebo doručiť osobne na adresu Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou najneskôr do 3. 4. 2024.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Československej armády 15
04501 Moldava nad Bodvou
https://gymnmold.edupage.org/
0554602284,0554898028
Kontaktná osoba
Andrea Sirgely
0902936555