Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vedúci školskej jedálne

Základná škola, Stará Ľubovňa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Za vodou 14, Stará Ľubovňa
Termín nástupu
1.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
8.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
197
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Microsoft Office/word, excel, práca so softvérom skadového hospodárstva MSKLAD, PROVIS - stravné, edupage - výhoda.
Vzdelanie
Úplne stredné odborné vzdelanie v oblasti potravinárstva a spoločného stravovania, hotelová akadémia-výhodou
Ďalšie požiadavky
zdravotná spôsobilosť, skúsenosti s prácou v školskej jedálni, organizačné a riadiace schopnosti, zodpovednosť, znalosť príslušnej legislatívy, znalosť práce s PC, kreatívnosť, tvorba a schvaľovanie jedálnych lístkov, normovanie, evidencia stravníkov a platieb za obedy, práca s dodávateľmi, zmluvy, objednávky, faktúry, riadenie 6 zamestnancov školskej jedálne.
Pracovný pomer na dobu neurčitú.
Osobný pohovor od 03.04.-05.04.2024 v čase od 13,00 - 15,30 hod., prípadne po dohode s p. riaditeľkou.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Za vodou 14
06401 Stará Ľubovňa
https://www.zszavodousl.edupage.org
0524369435,052 43 69 435
Kontaktná osoba
PaedDr. Ivana Vresilovičová
0911857917