Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Svätý Jur

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Veltlínska 2, Svätý Jur
Termín nástupu
22.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.4.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
15
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Ovládanie práce s PC (MS Office).
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie, študijný odbor v zmysle prílohy č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (učiteľstvo pre materské školy).
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky:
- Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti stanovené v § 9 zákona č. 138/2019 Z.z. a § 3 zákona č. 552/2003 Z.z.: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
- Ukončené adaptačné vzdelávanie výhodou
- Samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.
Požadované doklady:
- žiadosť o zaradenie do vyhláseného konkurzu
- profesijný životopis s uvedením mailového a telefonického kontaktu
Osobné údaje sú spracúvané pre potreby vyhláseného konkurzu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EP a Rady 2016/679 o GDPR a v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Žiadosti je možné predkladať písomne na adresu Mestský úrad, Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur, alebo mailom na [email protected].
Uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady budú prizvaní na osobný pohovor

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Veltlínska 2
90021 Svätý Jur
https://msveltlinska.edupage.org/
02/38103608,0238103608
Kontaktná osoba
Ľubica Lackovičová
0249202310