Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Šaľa

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Štúrova 74, Šaľa
Aprobácia
Chov koní
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
181
Platové podmienky
1267,45
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
učiteľ odbornej praxe a odborných predmetov je študijný odbor agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, organizačné zručnosti, komunikatívnosť, práca s IKT a jazdecké zručnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola chovu koní a služieb - Lótenyésztési és Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Štúrova 74
92701 Šaľa
https://sossala.edupage.org/
0317702982,031/7702982
Kontaktná osoba
Mgr. Silvia Hajdučíková
0317712983