Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Veľký Kýr

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 7, Veľký Kýr
Termín nástupu
8.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.4.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
220
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Osobnostné predpoklady:
spôsobilosť na právne úkony, morálna bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť.

Ďalšie požiadavky:
ovládanie štátneho jazyka,
komunikačné a organizačné schopnosti,
kreatívnosť, flexibilita,
pozitívny prístup a vzťah k deťom.

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,
doklad o ukončení vzdelania,
motivačný list,
písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zák. č.
18/2018, doklad o zdravotnej spôsobilosti (predkladá vybraný
uchádzač pred podpisom zmluvy).

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda
Školská 7
94107 Veľký Kýr
https://zsvkyr.edupage.org/
0356593133,0356593031
Kontaktná osoba
Mgr. Kristián Kováč
0911010163