Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola sv. Dominika Sávia, Machulince

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kopanická 286, Machulince
Aprobácia
Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Zemepis
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2030
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
20
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Sme malotriedna škola, niektoré predmety budú spojené so 4 ročníkom.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola sv. Dominika Sávia
Kopanická 286
95193 Machulince
https://zsmachulince.edupage.org/
0376301322,037/6301322
Kontaktná osoba
Mária Pániková
0376301322