Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Moldava nad Bodvou

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
2.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
536
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Office - bežný používateľ, Edupage
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť,
• profesijný životopis,
• doklady o nadobudnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola
Československej armády 15
04501 Moldava nad Bodvou
https://gymnmold.edupage.org/
0554602284,0554898028
Kontaktná osoba
Andrea Sirgely
0902936555