Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola - Óvoda, Čata

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kostolná 66, Čata
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
31
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s internetom - tvorba webstránok, WORD, POWER POINT - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vzdelanie:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy § 39 zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky č. 173/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky:
• znalosť slovenského jazyka ( pracovná pozícia pre triedu s vyučovacím jazykom slovenským)
• spoľahlivosť, flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť
• kreativita, komunikatívnosť
• pedagogická prax vítaná

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola - Óvoda
Kostolná 66
93563 Čata
msovicata.webnode.sk
0367797176
Kontaktná osoba
Judita Debnárová
0908757453