Predmet

Riaditeľ

Súkromná materská škola, Bratislava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Gajova 8, Bratislava
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
21
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
bežná znalosť práce s PC
Ďalšie požiadavky
K výberovému konaniu písomne predložte:

1. profesijný životopis
2. motivačný list so žiadosťou o zaradenie do výberového konania
3. kópie/skeny dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
4. potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe v materskej škole
5. lekárske potvrdenie spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
6. návrh koncepcie rozvoja školy
7. Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zák. 138/2019 Z.z.


Doklady k výberovému konaniu predložte v lehote do 22.4.2024 do 16.00 hod.
a) osobne v priestoroch sídla súkromnej materskej školy v zalepenej obálke označenej „výberové konanie na riaditeľa“, alebo
b) poštou na adresu sídla súkromnej materskej školy v zalepenej obálke označenej „výberové konanie na riaditeľa“, alebo
c) elektronicky do elektronickej schránky zriaďovateľa
d) elektronicky na emailovú adresu: [email protected]

Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené do 30.4.2024.

www.skolkasvmichala.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Gajova 8
81109 Bratislava
www.skolkasvmichala.sk
0949463070
Kontaktná osoba
Jana Michaličková
0949463070