Predmet

Hospodár/ka

Obchodná akadémia, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Račianska 107, Bratislava-Nové Mesto
Termín nástupu
1.7.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
17.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
420
Platové podmienky
Plat zamestnanca sa bude zohľadňovať podľa Zákona 553/2003 Z.z. a Nariadenia vlády SR č. 220/2022 Z.Z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet-pokročilý, Word, Excel
Vzdelanie
úplné stredné s maturitou, zdravotná spôsobilosť na výkon profesie,ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť
Ďalšie požiadavky
Práca hospodára zahŕňa - vedenie pokladne školy,
- zaúčtovanie pokladničných dokladov v programe ISPIN,
- vystavovanie objednávok a vyšlých faktúr v programe ISPIN,
-spracovanie žiadostí o štipendium -výpočet nároku a úhrady štipendií
-evidencia osobných ochranných pomôcok,
-evidencia kľúčov školy
-Registratúra zaraďovanie záznamov do obehu, manipulácia s obálkami, prijímanie elektronických a neelektronických záznamov, tvorba spisu, vybavovanie spisov, prideľovanie registratúrnej značky, úschova registratúrnych záznamov v programe NUNTIO, príprava vyraďovacieho konania-elektronická komunikácia s archívom
Hlásenie pracovných a školských úrazov, vedenie evidencie úrazov
-práce ktorými ju poverí vedenie školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Račianska 107
83102 Bratislava-Nové Mesto
https://oarba.edupage.org/
0244255991,0244255773,0244255148
Kontaktná osoba
Eva Okolicsányiová
0244255773