Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Chminianska Nová Ves

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 28, Chminianska Nová Ves
Aprobácia
Nemecký jazyk, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
30.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.4.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
332
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Internetová žiacka knižka, aSc Agenda
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 28
08233 Chminianska Nová Ves
https://zschnv.edupage.org/
0517795214,051/7795214
Kontaktná osoba
Mgr. Július Pošivák
0517795214