Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola podnikania, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hollého 1380, Senica
Aprobácia
Fyzika, Matematika
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
235
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- doklady o vzdelaní (diplom II. stupeň VŠ), DPŠ nie je
podmienkou, možnosť dorobiť popri zamestnaní
- motivačný list,
- profesijný životopis,
- bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o PZ a OZ
(čestné vyhlásenie),
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kontaktovať budeme vybraných záujemcov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola podnikania
Hollého 1380
90501 Senica
https://sssp.edupage.org/
0346515593,034 651 55 93
Kontaktná osoba
PhDr. Milan Trizuliak
0915 727 145