Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Stavbárska 11, Martin
Aprobácia
Etická výchova
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
478
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Etická výchova v kombinácii s iným predmetom.
Požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, profesijný a osobnostný rozvoj. Osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť, flexibilnosť. Bez požiadavky na dĺžku praxe (prax výhodou) - pracovné miesto vhodné aj pre absolventa. Požadované doklady: žiadosť o zamestnanie, profesijný životopis, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2012 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasielať na : email: [email protected] alebo poštou : SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, 03680 Martin do 30. 04. 2024. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor .

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11
03680 Martin
https://sosmt.edupage.org/
043/41 353 11
Kontaktná osoba
Mgr. Danka Černáková
0910 909 927