Predmet

Ekonóm/ka

Stredná zdravotnícka škola, Košice-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Moyzesova 17, Košice-Staré Mesto
Termín nástupu
1.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
515
Platové podmienky
1 291 EUR/mesiac
- V zmysle zákona č. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (1291,- €/mes.: platová trieda 8 – 14. platový stupeň) - možnosť priznania príplatku za riadenie a osobného príplatku po skúšobnej dobe
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Office - Pokročilý,Vema Mzdy Komplet - Mierne pokročilý, WinIBEU - Mierne pokročilý, SAP - Základy, Elektronické verejné obstarávanie (EVO) - Mierne pokročilý
Vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa
Ďalšie požiadavky
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- vedenie účtovníctva rozpočtovej organizácie
- vedenie pokladne
- tvorba rozpočtu
- tvorba pravidelných finančných výkazov
- vedenie mzdového účtovníctva
- zabezpečenie agendy verejného obstarávania (zákazky s nízkou hodnotou)
- zverejňovanie zmlúv (CRZ)
- spolupráca pri tvorbe interných smerníc v súlade s platnou legislatívou
- zabezpečovanie hospodárskeho a správneho chodu strednej odbornej školy vrátane jej jednotlivých súčastí
- riadenie kolektívu THP úseku

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná zdravotnícka škola
Moyzesova 17
04176 Košice-Staré Mesto
https://szske.edupage.org/
0556221189
Kontaktná osoba
Personalistka
0911169317