Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Biely Kostol

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Cintorinska 5, Biely Kostol
Termín nástupu
1.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
66
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, edupage, interaktívna tabuľa
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady : písomná žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis s uvedením priebehu zamestnaní.
Posielať na mail : [email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Cintorinska 5
91934 Biely Kostol
https://msbielykostol.edupage.org/
0335521101,033 5521 101
Kontaktná osoba
Jana Danišová
0905110046