Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Bobot

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bobot 63, Bobot
Termín nástupu
26.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
19
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- potvrdenia o predchádzajúcich zamestnaniach,
- v prípade prvého zamestnania čestné prehlásenie o bezúhonnosti.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bobot 63
91325 Bobot
https://zsbobot.edupage.org/
0911939640,032/6594853
Kontaktná osoba
Ing. Marcela Bartošová
+421911939640