Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Východná 11441/18B, Martin
Aprobácia
Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
19.8.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
178
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné znalosti (zaškolíme)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
Do nášho kolektívu hľadáme kvalifikovaného pedagóga pre primárne vzdelávanie, ktorý má moderný prístup k vzdelávaniu, je flexibilný v rámci využívania rôznych metód a foriem počas vyučovania a je otvorený novým výzvam.


Preferujeme

* metódy aktívneho učenia - záujem o uplatňovanie inovačných trendov (samostatnosť podporujúce učenie, konštruktivizmus, bádateľstvo) vo vyučovaní a v práci s deťmi
* komunikatívnosť
* vzťah k literatúre, ku knihám, vnímanie čítania ako zážitku
* citlivý prístup k rôzne nadaným deťom
* komunikatívnosť, sociálne zručnosti
* samostatnosť, spoľahlivosť a kreativita
* pozitívny prístup, chuť učiť a schopnosť motivovať
* morálna bezúhonnosť
* zdravotná spôsobilosť

Benefity
* priateľská atmosféra v pedagogickom kolektíve
* teambuildingy
* priestor pre profesionálny rozvoj
* školský notebook a prístup na internet
* kopírovanie a laminovanie priamo v škole
* koncoročné odmeny

Zoznam požadovaných dokladov

* žiadosť o prijatie do zamestnania;
* písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom a motivačným listom môžete posielať e-mailom na adresu [email protected], resp. poštou na adresu školy.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola
Východná 11441/18B
03601 Martin
https://edukey.edupage.org/
0434221605, 0907 10 10 23
Kontaktná osoba
Renáta Špiriaková
0907101023