Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Lomonosovova 2797/6, Trnava
Aprobácia
Občianska náuka, Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.6.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
650
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Znalosť práce s PC (Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet)
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- doklady o vzdelaní (diplom II. stupeň VŠ, DPŠ),
- motivačný list,
- profesijný životopis,
- bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o PZ a OZ
(čestné
vyhlásenie),
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Hľadáme pedagogického zamestnanca s aprobáciou slovenský
jazyk - literatúra a občianska náuka.

Kontaktovať budeme vybraných záujemcov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Lomonosovova 2797/6
91854 Trnava
https://sosostrnava.edupage.org/
0335552635,0901715207,+421 0335521109
Kontaktná osoba
Mgr. Beata Šipkovská
0335552618