Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Trstice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 647, Trstice
Aprobácia
Anglický jazyk, Občianska náuka, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
130
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, Excel, Word, PPT, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Znalosť štátneho jazyka na úrovni C2

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Školská 647
92542 Trstice
www.zstrstice.sk
0317782478, 0918695142
Kontaktná osoba
Adriana Juhosová Szabadosová
0918695142