Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Ekonóm/ka

Materská škola, Gajary

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlavná 88, Gajary
Termín nástupu
1.4.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2024
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
87
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, word, excel, podvojné účtovníctvo rozpočtovej organizácie, samostatné účtovanie, rozpočet
Vzdelanie
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturita)
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Hlavná 88
90061 Gajary
https://38171175.edupage.org/
0347797211,0903110723
Kontaktná osoba
Jana Fordinálová
0903110721