Predmet

Psychológ, školský psychológ

Gymnázium Jána Papánka, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vazovova 6, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.5.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
528
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium Jána Papánka
Vazovova 6
81107 Bratislava-Staré Mesto
https://vazka.edupage.org/
57789811,+421257789811
Kontaktná osoba
Gabriela Barčiaková
0257789825