Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Gelnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
SNP 1, Gelnica
Aprobácia
Biológia, Chémia
Termín nástupu
10.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
10.4.2024
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
154
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
ovládanie MS Office a služieb internetu na mierne pokročilej úrovni,
Vzdelanie
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom č. 138/2019 Z .z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
Ďalšie požiadavky
INÉ POŽIADAVKY:
• bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka (dokladuje až úspešný uchádzač).
OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:
• výborné komunikačné spôsobilosti a organizačné schopnosti,
• skúsenosti s tímovou prácou na projektoch, aktívny prístup k inovatívnemu vyučovaniu a k osobnému profesijnému rozvoju,
VÍTANÉ PREDPOKLADY (nie sú podmienkou):
• absolvované vzdelávania / skúsenosti pri využívaní IKT na vyučovaní,
• prax v odbore.
POŽADOVANÉ DODKLADY - POVINNÉ:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. pre potreby výberového konania.
POŽADOVANÉ DODKLADY - NEPOVINNÉ:
• motivačný list a pracovný posudok od posledného zamestnávateľa.
INÉ DOPLŇUJÚCE ÚDAJE:
Všetky potrebné dokumenty zašlite e-mailom na skola.gymgl(zavinac)gmail.com do 10. 04. 2024 (streda). Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo pozvať na pracovný pohovor iba vybraných uchádzačov spĺňajúcich kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom podľa vlastného výberu. Zároveň si vyhradzuje právo v prípade nesplnenia niektorej podmienky procesu vytvárania a obsadzovania pracovného miesta danú pozíciu neobsadiť.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
SNP 1
05601 Gelnica
https://gymgl.edupage.org/
053/4821296,+421534821296
Kontaktná osoba
Dušan Andraško
0910873025