Predmet

Školník

Centrum voľného času, Rimavská Sobota

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Povstania 605/9, Rimavská Sobota
Termín nástupu
1.5.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- stredné vzdelanie
Ďalšie požiadavky
- manuálna zručnosť – bežné opravy, údržba a oprava interiéru a exteriéru školského zariadenia, oprávnenie na obsluhu plynovej kotolne výhodou, výučný list v odbore murár výhodou
- samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť


Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- profesijný životopis
- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 12.04.2024 do 14:00 hod. na emailovú adresu: [email protected] alebo na adresu:
Centrum voľného času RELAX, Povstania 605/9, 979 01 Rimavská Sobota

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Centrum voľného času
Povstania 605/9
97901 Rimavská Sobota
www.cvcrelaxrs.szm.sk
0475624576
Kontaktná osoba
PaedDr. Ivana Pivarníková
0911174151