Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Rokycany 46, Rokycany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rokycany 46, Rokycany
Aprobácia
Dejepis, Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Termín nástupu
11.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.3.2024
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania.
2. Štruktúrovaný životopis.
3. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške).
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola, Rokycany 46
Rokycany 46
08241 Rokycany
https://zsrokycany46.edupage.org/
0948024099,+421 940994631
Kontaktná osoba
Iveta Markovičová
0940994631