Predmet

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Stavbárska 11, Martin
Termín nástupu
1.9.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
478
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Majster odbornej výchovy pre študijný a učebný odbor kuchár a odbor pomocník v kuchyni. Vyžadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, kópie dokladov o vzdelaní a profesijnom rozvoji, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor. Výška mzdy zamestnanca s výučným listom a maturitným vysvedčením bez praxe je 1038,50 € brutto.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Stavbárska 11
03680 Martin
https://sosmt.edupage.org/
043/41 353 11
Kontaktná osoba
Mgr. Danka Černáková
+421 910 909 927