Predmet

Ekonóm/ka

Materská škola, Nová Dubnica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Petra Jilemnického 12/5, Nová Dubnica
Termín nástupu
1.3.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.4.2024
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
276
Platové podmienky
Funkčný plat je stanovený zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie ekonomického zamerania, prax v účtovníctve a rozpočtovníctve nevyhnutná
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do zamestnania + profesijný životopis
• doklady o dosiahnutom ukončenom vzdelaní
• odpis z registra trestov
• súhlas so spracovaním osobných údajov

Pracovná doba 6:00 - 14:00, príp. 7:00 - 15:00.

Kontaktná osoba Mgr. Jana Ványová 042/44 33 002

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Petra Jilemnického 12/5
01851 Nová Dubnica
ms-jilemnickeho-nova-dubnica.webnode.sk
0424433002,042/44 33 002, 0901 700 230
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Ványová
+4214433002